EX 1314/16 - 03.12.2019 v 10:00 hod. - !!!NEKONÁ SE!!!

Rekreační objekt a pozemky, k.ú. Dubenec, okr.: Trutnov

Nejnižší podání: 400 000 Kč     Jistota: 150 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                    Usn. o nekonání

Hlavní objekt - tedy objekt chalupy č.p. 158 - je provedena jako roubená stavba z tesaných trámů s vymazanými spárami směsí plev a vápenné malty. Objekt je osazen na kamenných prokládaných základech, bez izolace proti zemní vlhkosti, je pravděpodobně přízemní, bez podsklepení, zastřešení je sedlovou střechou vázané konstrukce z tesaných trámů, střešní krytina novodobá, provedena z asfaltových šindelů, lemování z pozink. plechu, bez kompletních klempířských prvků. Okna jsou dřevěná rámová, ven a dovnitř otevíratelná, dveře předpokládané náplňové, stropy s viditelnými trámy, podlahy v obytných místnostech prkenné, v chodbě cementová dlažba, vnitřní vybavení běžné, objekt napojen na el. energii, pravděpodobně na veřejný obecní vodovod, kanalizace svedena pravděpodobně do vybírací žumpy, vytápění pomocí lokálních topidel na pevná paliva, v kuchyni kuchyňský sporák na pevná paliva.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz