EX 1330/14 - 20.04.2021 v 09:00 hod.

1/24 Rod. domu a pozemky, k.ú. Nové Benátky, okr.: Mladá Boleslav

Nejnižší podání: 60 000 Kč     Jistota: 10 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s
polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,
nachází se v zastavěné, okrajové části obce Benátky nad Jizerou, v řadové zástavbě jako
samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží ve sklonitém terénu,
tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku
p.č. 803/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49/1,
Benátky nad Jizerou I, 29471 Benátky nad Jizerou.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové
vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle sdělení vlastníka z roku 1923. V průběhu své celkové životnosti
objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V
roce 1970 byla provedena částečná modernizace sociálního zázemí objektu, které opakovaně
modernizováno v 90. letech 20 století. V roce 1996 bylo opraveno vytápění a dále byly
položeny nové podlahové krytiny v kuchyni. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění
uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních
úprav).

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie