EX 135/02 - 24.03.2021 v 09:30 hod. 

1/2 Rod. domu a pozemek, k.ú. Tatenice, okr.: Ústí nad Orlicí

Nejnižší podání: 130 000 Kč     Jistota: 60 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Tatenice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrskou síť: obecní vodovod. Objekt může být dále napojen na elektro a plyn.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická a to prostřednictvím portálu: www.e-drazby.cz  

Fotogalerie