EX 1385/16 - 11.02.2020 v 10:00 hod.

2/8 pozemků, k.ú. Žacléř, okr.: Trutnov

Nejnižší podání: 17 500 Kč     Jistota: 5 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Pozemkové parcely č. 470/27 a 470/28 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha s využitím jiná plocha. Pozemky jsou zčásti zastavěné objekty k individuální rekreaci, nezastavěná plocha je využívána v jednom funkčním celku se stavbou. Pozemky se nacházejí v obci Žacléř.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie