EX 1385/16 - 11.06.2019 v 09:00 hod. 

2/8 pozemků, k.ú. Žacléř, okr.: Trutnov

Nejnižší podání: 23 333 Kč  Jistota: 5 000 Kč

Dražební vyhláška   Znalecký posudek

Pozemkové parcely č. 470/27 a 470/28 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha s využitím jiná plocha. Pozemky jsou zčásti zastavěné objekty k individuální rekreaci, nezastavěná plocha je využívána v jednom funkčním celku se stavbou. Pozemky se nacházejí v obci Žacléř.

-více informací naleznete v přílohách .pdf 

Fotogalerie