EX 1389/15 - 12.06.2018 v 13:00 hod.

1/6 Rod. domu a pozemky, k.ú. Křenovice u Slavkova, okr.: Vyškov

Nejnižší podání: 180 000 Kč     Jistota: 100 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě podsklepený rod. dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Křenovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 715 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz