EX 1425/14 - 08.01.2019 v 13:00 hod.

1/12 pozemků, k.ú. Horní Roveň, okr.: Pardubice

Nejnižší podání: 6 400 Kč     Jistota: 2 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
-spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem - pozemek parc.č. 1070/5, pozemek parc.č. 1271/1; zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 165 pro obec Dolní Roveň, k.ú. Horní Roveň, okr. Pardubice

-spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem - pozemek parc.č. 70/2, pozemek parc.č. 159/81, pozemek parc.č. 1181/9, pozemek parc.č. 1183/10, pozemek parc.č. 1268/4; zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2464 pro obec Dolní Roveň, k.ú. Horní Roveň, okr. Pardubice

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz