EX 1441/17 - 23.07.2019 v 09:00 hod. 

Rod. dům a pozemky, k.ú. Krašovice u Plzně, okr.: Plzeň - sever

Nejnižší podání: 1 160 000 Kč     Jistota: 300 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Krašovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Krašovice 13, 330 13 Krašovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 502/12 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie