EX 1548/08 - 15.10.2019 v 10:00 hod. 

1/4 Pozemku parc. č. 1137, k.ú. Hostín u Mělníka, okr.: Mělník

Nejnižší podání: 20 000 Kč     Jistota: 5 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o ideální spoluvlast. podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1137 - orná půda, v k.ú. Hostín u Mělníka, obec Hostín, okres Mělník, který je situován v zastavěné, okrajové části obce a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci. Zpevnění komunikace je ve vzdálenosti cca 75 m od předmětného pozemku. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie