EX 1548/15 - 11.09.2018 v 13:00 hod.

Pozemky, k.ú. Kozlovice u Nepomuku, okr.: Plzeň - jih

Nejnižší podání: 199 333 Kč     Jistota: 40 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 474/4 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 474/11 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 474/15 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 908/08 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1031/1 - orná půda a pozemku p.č. 1048/6 - orná půda, vše v k.ú. Kozlovice u Nepomuku, obec Kozlovice, okres Plzeň - jih. Pozemky p.č. 474/4, p.č. 474/11 a p.č. 474/15 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v okrajové části zastavěného území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1221 - ostatní plocha ve vlastnictví obce. Pozemky p.č. 908/8, p.č. 1031/1 a p.č. 1048/6 tvoří funkční celek, jsou situovány v centrální části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1231/3 - ostatní plocha ve vlastnictví obec. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Kozlovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a plynové vedení.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie