EX 1570/16 - 24.04.2018 v 11:00 hod.

1/2 Rozestav. stavby a pozemky, k.ú. Uničov, okr.: Olomouc

Nejnižší podání: 630 000 Kč     Jistota: 150 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Předmětem je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem - rozestavěného rod. domu, na pozemku p.č. St. 29/1, včetně pozemku p.č. St. 29/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 2600 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2601/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Uničov, obec Uničov, okres Olomouc. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Uničov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2244/13 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Uničov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie