EX 1671/15 - 24.04.2018 v 10:00 hod.

1/6 pozemků se zem. stavbami, k.ú. Pavlovice u Kojetína, okr.: Prostějov

Nejnižší podání: 13 500 Kč     Jistota: 5 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                             Usnesení o odroč.

Předmětem je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 59/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jeho součástí je stavba: objekt bez čp/če, zem stavba (stavba stojí na pozemku pč. St. 59/1), pozemku p.č. St. 59/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je stavba : objekt bez čp/če, zem. stavba ( stavba stojí na pozemku p.č. St. 59/2), a dále pozemku p.č. 36/1 - zahrada, pozemku p.č. 36/2 - zahrada, pozemku p.č. 560/7 - zahrada, pozemku p.č. 560/31 - zahrada a pozemku p.č. 1284/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Pavlovice u Kojetína, obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov.

Pozemky p.č. 560/7, p.č. 560/31 a p.č. 1284/2 jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Pavlovice u Kojetína, v rovinném terénu s přístupem pro 878/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, p.č. 896/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Pavlovice u Kojetína a dále přes pozemky jiných vlastníků. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Pavlovice u Kojetína je možné napojené na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Na pozemku p.č. St. 59/1 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - zem. stav. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je v havarijním stavu, narušená nosná část svislých, vodorovných a střešních konstrukcí.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie