EX 1743/16 - 17.10.2019 v 09:00 hod. 

1/2 Rozestav. stavby a pozemek, k.ú. Sedlec u Benátek nad Jizerou, okr.: Mladá Boleslav

Nejnižší podání: 59 000 Kč     Jistota: 30 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Předmětem je nemovitost zapsaná na LV č. 185 ( stavební parcela č. 7/5- zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: rozestavěná stavba) pro katastrální území Sedlec u Benátek nad Jizerou, obec Sedlec, kraj Středočeský a příslušenství. Nemovitost se nachází v okrajové části obce, vedle nemovitosti čp.23. Součástí stavební parcely č. 7/5 je rozestavěná stavba rod. domu. Původně patřil tento pozemek k nemovitosti čp. 23, s kterou těsně sousedí. Původně v roce 1999 byla povolena stavba stájí se sklady. v roce 2006 byla provedena změna užívání stavby na rod. dům. V roce 2007 byly provedeny stavební úpravy. Od roku 2008 byly stavení práce přerušeny. V současné době jsou provedeny obvodové zdi, včetně rozdělovacích nosných zdí a nad částí jsou položeny trapézové pozinkované plechy jako nosná část budoucích stropů. Do komunikace jsou osazeny dvě okna. V obci je možní napojení na veř. rozvod el. energie a vody. Kanalizace a plyn v obci nejsou.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz