EX 1909/15 - 18.09.2018 v 10:00 hod.

1/6 Rod. domu a pozemek, k.ú. Dvorce u Jihlavy, okr.: Jihlava

Nejnižší podání: 80 000 Kč     Jistota: 30 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o pravou polovinu dvojdomu - rodinný dům č.p. 6. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží, bez podkroví a je částečně podsklepený. Základové pásy jsou z prostého betonu prokládaného kamenem, bez izolaci pro zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné z pálených a nepálených cihel v tl. 45 cm. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, v 1. P.P. klenbové. Krov je vaznicový sedlový, střešní krytina z cementových tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá. Dveře dřevěné náplňové. Podlahy obytných místností z PVC, a textilních tkanin, podlahy ostatních místností z keramické dlažby a cementového potěru. Vytápění lokální na zemní plyn. Elektroinstalace světelná a motorová. Je provedena vnitřní kanalizace a rozvod zemního plynu. Vnější omítky vápenné hladké, vnitřní omítky vápenné štukové.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie