EX 1931/18 - 23.02.2021 v 09:00 hod. 

1/8 Pozemků (orná půda, travní porost atd..), k.ú. Bukovina u Turnova, okr.: Semily

Nejnižší podání: 47 350 Kč     Jistota: 5 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Bukovina u Turnova v okrajové části obce Turnov. Pozemkové parcely p.č. 47/2 a p.č. 62/2 jsou evidovány jako orné půdy. Pozemkové parcely p.č. 49/2 a p.č. 52 jsou evidovány jako trvalé travní porosty. Pozemky jsou rovné, na pozemcích se nachází travní porost. Pozemková parcela p.č. 50/2 je evidována jako lesní pozemek. Na pozemku se nachází v plné ploše lesní porost. Pozemky se nachází v rozsáhlém chráněném území.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie