1/8 Rod. domu a pozemek, k.ú. Lindava, okr.: Česká Lípa

Nejnižší podání: 40 000 Kč     Jistota: 10 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                         Dražební vyhláška - termín

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým

podkrovím pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do

půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Cvikov, místní části

Lindava, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese

Lindava č.p. 36, 471 58 Cvikov. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném

terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na

pozemku p.č. 2075/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a,

Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, studnu, septik, trativod. Dle

sdělení povinného v obci Cvikov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková

kanalizace, plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

sdělení vlastníka přes 85 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně

procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce

1980 byly vyměněny podlahové krytiny, rozvody vody a proběhla modernizace sociálního

zázemí. Před 15 lety byla provedena rekonstrukce části fasádních omítek. Celkový technický

stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad

provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie