EX 2085/13 - 15.10.2019 v 09:00 hod. 

2/4 Rod. domu, pozemky a přísluš., k.ú. Jinočany, okr.: Praha - západ

Nejnižší podání: 793 333 Kč     Jistota: 200 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděný podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Jinočany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Na zadní část rod, domu navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou taškou pálenou, umožňující parkování osobního vozidla.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie