EX 2098/18 - 04.05.2021 v 09:00 hod. 

1/2 Bytové jednotky (3+kk), k.ú. Milovice nad Labem, okr.: Nymburk

Nejnižší podání: 986 666 Kč     Jistota: 200 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky

č. 535/506, v budově č.p. 535, příslušející k části obce Mladá, na pozemku p.č. 1769/4, včetně

spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č. 1769/4 a

p.č. 1769/125 v rozsahu 7998/651327, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2768 a listu vlastnictví

č. 2188, vše v k.ú. Milovice nad Labem, obec Milovice, okres Nymburk, která se nachází v V.

nadzemním podlaží výše uvedeného vyzdívaného, podsklepeného, netypového, bytového

domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je

situován v zastavěné části města, a to na ulici Lesní. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný

vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Milovice se nacházejí kompletní inženýrské

sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1760, který je ve vlastnictví Města Milovice.

Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle

místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 2008.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+kk (včetně sklepa o výměře 79,98 m2 + lodžie o

výměře 5,94 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je

situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem.

Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění dobrá.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz