EX 2157/08 - 08.01.2018 v 10:00 hod.

1/4 Pozemků, k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou , okr.: Rychnov nad Kněžnou

Nejnižší podání: 64 000 Kč     Jistota: 10 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Pozemky p.č. 391, p.č. 431/3, p.č. 437/5 a p.č. 437/8 o celkové výměře 11 105m2 jsou umístěny na severozápadním okraji území města Rychnov nad Kněžnou, cca 200 m od souvisle zastavěného území obce, v lokalitě místně zvané Nad Kasárny. Jedná se o zemědělsky využívané pozemky, které jsou součástí většího lánu a v terénu nejsou samostatně vymezeny. Z pohledu územního plánu se jedná o stabilizovanou plochu pozemků určených k zemědělským účelům, s tím, že část pozemků zasahuje do návrhu koridoru přeložky silnice 1/14.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie