EX 216/03-205 - 29.05.2018 ve 09:30 hod. - !!!Odročeno na 24.07.2018 v 10:00hod.!!!

1/8 pozemku o výměře 2307 m2, k.ú. Seč, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 49 000 Kč     Jistota: 10 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                       Usnesení              Usn. o odroč.

 

Pozemek P.p.č. 1165/09 evidovaný v KN jako trvalý travní porost je územním plánem obce určen k zástavbě rodinnými domy. Jedná se o pozemek na severním okraji zastavěné části sídelní části v lokalitě "Pod oborou". Pozemek je možno napojit na všechny sítě.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie