EX 216/13-206 - 29.05.2018 ve 10:30 hod. - !!!Odročeno na 24.07.2018 v 11:00hod.!!!

1/32 pozemku o výměře 303 m2, k.ú. Seč, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 1 350 Kč     Jistota: 500 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                            Usn. o odroč.

Předmětem dražby je 1/32 pozemku P.p.č. 1165/11 o výměře 300 m2 - trvalý travní porost v obci Seč, okres Chrudim.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je pouze elektronická a to prostřednictvím portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie