EX 2199/05 - 25.03.2021 v 09:30 hod. 

Zem. stavba a pozemek, k.ú. Studenec u Trutnova, okr.: Trutnov

Nejnižší podání: 145 500 Kč     Jistota: 30 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o nemovitost evidovanou jako objekt bez čp/če - zem stavba, na pozemku p.č. 55/2 - zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek p.č. St. 55/2 - zastavěná plocha a nádvoří je situovaná v zastavěné, okrajové části obce Trutnov. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s možným přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 816, která je ve vlastnictví jiného subjektu. Přístup je dále možný přes pozemek p.č. 174, p.č. 813/2, které jsou ve vlastnictví ČR. Dle sdělení informací ČSÚ ve městě Trutnov je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie