EX 2211/16 - 09.10.2018 v 10:00 hod.

1/2 Pozemku - zahrada, k.ú. Ústí nad Labem, okr.: Ústí nad Labem

Nejnižší podání: 22 500 Kč     Jistota: 10 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o ideální spoluvlas. podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4714 - zahrada, v k.ú Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, který je situován v okrajové, zastavené části města Ústí nad Labem, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 4562/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Dle informací ČSÚ ve městě Ústí nad Labem je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz 

Fotogalerie