EX 2353/19 - 09.04.2020 v 08:00 hod. 

 !!!ODROČENO NA 11.05.2020 OD 7:00hod.!!! 

Budova,pozemek a přísluš., k.ú. Chomutov I, okr.: Chomutov

Nejnižší podání: 10 726 000 Kč   Jistota: 1 000 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                          Usn. o odročení           Fotografie

První vyhlídkovou stavbou byl 8 m vysoký gloriet, který kromě výhledu nabízel i občerstvení pro přicházející výletníky. Gloriet stál na místě od roku 1882 do roku 1924, kdy vyhořel. V letech 1927-1931 byl vystavěn horský hotel s kamennou čtyřhrannou 20 m vysokou krytou rozhlednou. V 90. letech 20. století byl hotel pronajímán soukromým subjektům, až nakonec byl prodán soukromému majiteli. V roce 2004 hotel včetně vyhlídkové věže vyhořel. V letech 2005-2010 byla provedena celková rekonstrukce a přístavba. Dle PD na rekonstrukci (resp. uvedení do původního stavu) má mít hotel celkem kapacitu 36 pokojů a kongresový sál. Hlavní dominanta vyhlídková věž byla zachována.Na opravu bylo vydáno ohlášení "oprava konstrukcí po požáru dle původního stavu a dokumentace" stavebním úřadem MěÚ v Chomutově dne 24.10.2005.V současné době je dokončeno přízemí a I. patro objektu. V dalších dvou podkroví nebyly vnitřní stavební práce dokončeny, pouze je kce krovu a podlah. Dokončena není ani vyhlídková věž, v které se nachází jeden pokoj a schody do dalších nedokončených podlaží. Dokončen je dle informací suterén.Dispozice: 1.PP: sklad, sklep, náhradní zdroj, místnosti personálu, chodba, schodiště 1.NP: vstup, recepce, sauna, WC muži, WC ženy, kuchyně se zázemím, restaurace, salónek, chodba, požární nádrže, schodiště 2.NP: celkem 11 pokojů s vlastní koupelnou, sklad prádla s koupelnou, chodba další 2 podkroví: pouze volný prostor. V původní vyhlídkové věži se nachází 1 pokoj. Celkem je v provozu 12 pokojů, restaurace, salónek a sociální zařízení. Stav dokončených kcí je dobrý.

-více informací včetně fotografií naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektornická na portálu: www.e-drazby.cz