EX 2363/17 - 27.11.2018 v 11:00 hod.

1/2 Rod. domu a pozemek, k.ú. Chleby, okr.: Nymburk

Nejnižší podání: 306 667 Kč     Jistota: 50 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné centrální části obce Chleby, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět dražby se nachází na adrese Průběžná 86, 289 31, Chleby. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, studnu. Dle sdělení povinného, účastníka v obci Chleby je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: Hloubková kanalizace a plynové vedení.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz