EX 2389/16 - 06.10.2020 v 09:30 hod. - !!!NEKONÁ SE!!!

Rod. dům a pozemek v SJM, k.ú. Dříteč, okr.: Pardubice

Nejnižší podání: 466 667 Kč     Jistota: 100 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

                                                                                   Opravné Usnesení    Usn. o nekonání

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům venkovského typu s jedním nadzemním podlažím a šikmou sedlovou střechou. Objekt je zděný, střecha tvořená dřevěným krovem, krytina skládaná z keramických tašek, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, okna částečně vyměněna za plastová, venkovní fasáda vápenocementová. Na rodinný dům navazuje vedlejší stavba patrně bývalé hospodářské části se samostatným vstupem.

Zařízení a vybavení obytné části domu předpokládám v běžném standardu.

Objekt napojen na IS – elektřiny, patrně vodovod, v obci je vybudována veřejná kanalizace, plyn – možnost napojení

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie