EX 242/05 - 30.10.2018 v 09:00 hod.

1/3 Zem. stavby (kravín), k.ú. Klenovka, okr.: Pardubice

Nejnižší podání: 65 000 Kč     Jistota: 30 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Kravín na ppč. 64 byl postaven kolem roku 1965, proveden je zděný, s betonovým stropem, sedlovou střechou a taškovou krytinou. V přízemí uzpůsobeno pro chov dobytka, přípravna krmiva a prostor obsluhy vč. soc. zařízení, prostor v podkroví užíván jako sklad píce. Provedeno napojení na rozvod elektrické energie, předpokládá se napojení na zdroj vody a odpadní jímku včetně jímky. Stavba je delší dobu neužívána a je ve špatném technickém stavu. Stavba se nachází na cizím pozemku.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie