EX 26/16 - 03.12.2019 v 09:00 hod. - !!!NEKONÁ SE!!!

1/2 Rod. domu a pozemky, k.ú. Dobrovice, okr.: Mladá Boleslav

Nejnižší podání: 766 667 Kč     Jistota: 200 000 Kč   Dražební vyhláška     Znalecký posudek

                                                                                    Usn. o nekonání 

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rod. dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a s mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Dobrovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět se nachází na adrese 9.května 240, 294 41 Dobrovice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie