EX 2807/09 - 07.01.2020 v 10:00 hod.

4/6 pozemku č.130 a 1/3 pozemku č. 390/16, k.ú. Lhota pod Hořičkami, okr.: Náchod

Nejnižší podání: 21 535 Kč     Jistota: 5 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Pozemek parc. č. 130 je pozemek umístěný mimo zastavěné území obce Lhota pod Hořičkami. Pozemek se nachází asi 600 jižně od zastavěné části obce v údolí Válovického potoka. Pozemková parcela č. 130 je v katastru nemovitostí vedena jako trvalý travní porost.

Pozemek parc. č. 390/16 je pozemek umístěný mimo zastavěné území obce Lhota pod Hořičkami. Pozemek začíná u zastavěné části obce v úzkém pruhu se táhne severním směrem do vzdálenosti cca 1 km od zastavěné části obce. Pozemková parcela č. 390/16 je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie