EX 2905/16 - 08.04.2021 v 08:00 hod. - !!!NEKONÁ SE!!!

Pozemek parc. č. 61, k.ú. Dříteč, okr.: Pardubice

Nejnižší podání: 1 800 000 Kč     Jistota: 500 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                        Usn. o nekonání

Obec Dříteč je malou obcí s cca 420 obyvateli, je situována na hranici Pardubického a Královéhradeckého kraje, mezi krajskými městy Pardubice (cca 10 km) a Hradcem Králové (cca 11 km) avšak mimo hlavní dopravní trasu - silnici č.37. Městem s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem jsou Pardubice. Obec poskytuje základní občanskou vybavenost - obecní úřad, pošta, mateřská a základní škola (1. stupeň), kulturní sál, knihovna, některé obchody a drobné služby. Cca 1km od obce se nachází golfový areál Golf Resort (goflové hřiště, hotel, kongresové centrum, relaxační centrum). Úplnou občanskou vybavenost poskytují krajská města. Dopravní dostupnost obce je zajištěna silniční dopravou, obcí prochází silniční komunikace III. tř. s možností napojení na silniční komunikaci I. tř. č.37 (Hradec Králové - Pardubice - Chrudim) ve vzdálenosti cca 7 km. Dálniční přivaděč dálnice D11 u Opatovic nad Labem je vzdálen cca 9 km. Pracovní příležitosti jsou soustředěny zejména v blízkých krajských městech.

Jedná se o klidnou a oblíbenou lokalitu pro bydlení v dosahu dvou krajských měst, v obci kontinuálně probíhá výstavba nových rodinných domů, počet obyvatel plynule narůstá. Oceňovaný pozemek je situovaný na jihovýchodním okraji sídla, okolní zástavbu tvoří areál bažantnice, rodinné domy, volná krajina, jihovýchodně je zahájen developerský projekt cca 30 zasíťovaných pozemků pro výstavbu rodinných domů.

Dle Územního plánu se pozemek nachází v ploše BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské izolované rodinné domy. Přesné prostorové podmínky a organizace v území budou stanoveny územní studií. Realizace výstavby v lokalitě je podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči stávajícímu areálu bažantnice.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie