EX 3180/09 - 16.07.2019 v 10:00 hod. 

1/24 Rod domu a pozemky, k.ú. Bakov nad Jizerou, okr.: Mladá Boleslav

Nejnižší podání: 42 500 Kč     Jistota: 20 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Nemovitosti tj. podíl ve výši 1/24 k nemovitostem - stavební parcele 202 se stavbou rodinného domu č.p. 710 a příslušenstvím rodinného domu, pozemkovým parcelám 980/12, 1089/1, 1089/2, 1090/1, 1090/2, 1090/5 a 1091/19 v katastrálním území Bakov nad Jizerou, obec Bakov nad Jizerou se nachází v okrajové části města Bakov nad Jizerou, při jeho samém jihozápadním okraji v lokalitě zvané Rybní Důl. Lokalita Rybní Důl je klidně romantické místo, oddělané od vlastníka města Bakova nad Jizerou potokem Kněžmostka. Nemovitosti jsou přístupné z místní zpevněné komunikace Rybní Důl nezpevněn cestou přes mostek překonávající potok Kněžmostka. Pozemkové parcely zpřístupňující nemovitosti jsou ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou. Rodinný dům je ve stavu zachovalém odpovídající jeho stáří. Vzhledem ke skutečnosti, že je obydlen, je prováděna jeho běžná údržba bez větších investičních zásahů. V průběhu dosavadního užívání nemovitosti nebyly zřejmě prováděny žádné zásadní stavebně technické úpravy rodinného domu, ani jeho příslušenství. Stavební konstrukce rod. domu jsou na první pohled v dobrém technickém stavu odpovídající stáří rod. domu. Střešní krytina z vláknocemetových šablon se jeví též v dobrém stavu. Na fasádních omítkách se projevuje vzlínající zemní vlhkost.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická a to prostřednictvím portálu: www.e-drazby.cz 

Fotogalerie