EX 353/18 - 14.07.2020 v 09:00 hod.

Rod. dům a pozemky, k.ú. Pardubice, okr.: Pardubice

Nejnižší podání: 1 900 000 Kč     Jistota: 400 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o řadový, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov je dřevěný, střecha budovy je osazena krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou plastová/dřevěná. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie