EX 402/13 - 15.09.2020 v 09:00 hod.

1/2 pozemku, k.ú. Milovice u Mikulova, okr.: Břeclav

Nejnižší podání: 55 000 Kč     Jistota: 10 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o pozemek p.č. 212/2 - orná půda, v k.ú. Milovice u Mikulova, okres Břeclav, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Milovice. Pozemek je přístupný po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1322 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 2596 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Milovice. Dle informací ČSÚ v obci Milovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Milovice je pozemek zahrnut v plochách jako " ZZ plochy zahrad a sadů"

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie