EX 471/15 - 09.07.2019 v 09:00 hod. 

1/24 Rekreační objektu a pozemek, k.ú. Obecnice, okr.: Příbram

Nejnižší podání: 12 666 Kč     Jistota: 5 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 rekreačního objektu. Příslušenství: oplocení, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy. Inženýrské sítě: přípojka el. energie. Součástí pozemků je rostlinstvo.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie