EX 512/19 - 26.06.2020 v 09:00 hod. - !!!NEKONÁ SE!!!

Garáž, k.ú. Všetaty, okr.: Mělník

Nejnižší podání: 73 333 Kč     Jistota: 20 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

                                                                  Usnesení o opravě  Usn. o odročení  Usn. o skončení

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části městyse Všetaty, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Objekt je situován v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 35/1 a p.č. 35/3, které jsou ve vlastnictví Městyse Všetaty a dále přes pozemek p.č. 45/2, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Jedná se o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie