EX 530/10 - 02.10.2018 v 09:00 hod.

Lesní pozemek, k.ú. Sedlnice, okr.: Nový Jičín

Nejnižší podání: 61 733 Kč     Jistota: 20 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Předmětem dražby je 1 parcela, která je, dle zjištění na místě samém, součástí pozemků určených k plnění funkci lesa o celkové výměře 0,9260 ha. Pozemek se nachází západně od obce Sedlnice u lokality mzv. Na bartošovickém jako součást izolovaného remízu v polích. Pozemek je v terénu poměrně dobře identifikovaný a dobře přístupný. Pozemkem protéká drobný vodní tok.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie