EX 591/10 - 27.08.2019 v 09:00 hod. 

1/2 Pozemku, k.ú. Choltice, okr.: Pardubice

Nejnižší podání: 33 333 Kč     Jistota: 10 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                             Usnesení o odročení

Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území obce, v ploše s funkčním využití ZO – plochy zeleně, ochranné a izolační. Dle územní studie je umístěn v ploše Z 12 a slouží jako přístupová komunikace do nově plánované lokality novostaveb RD.
Ke dni MŠ je pozemek holý bez staveb, užívaný jako nezpevněná cesta, při východní hranici je umístěný plynoměrný a elektroměrný zděný pilíř.
-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie