EX 633/10 - 21.08.2018 v 10:00 hod.

Zahradní pozemek s příslušenstvím, k.ú. Zákupy, okr.: Česká Lípa

Nejnižší podání: 30 000 Kč     Jistota: 10 000 Kč   Dražební vyhláška     Znalecký posudek

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2007/21 - zahrada, vše v k.ú. Zákupy, obec Zákupy, okres Česká Lípa, který je situován v zastavěné, okrajové části města Zákupy, v zahrádkářské kolonii. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2007/1 - trvalý trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiných subjektů. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 1 km. Dle informací ČSÚ ve městě Zákupy je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

 

-více informací naleznete v přílohách

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie