EX 636/17 - 11.09.2018 v 10:00 hod.

Pozemky, k.ú. Tuhaň, okr.: Mělík

Nejnižší podání: 162 000 Kč     Jistota: 40 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Pozemky jsou situovány v rovinném až mírně sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1035/1 - ostatní plocha ve vlastnictví Obce Tuhaň. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Tuhaň je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie