EX 660/16 - 04.06.2019 v 09:00 hod. 

Rekreační objekty, k.ú. Stará Trnávka, okr.: Svitavy

Nejnižší podání: 646 670 Kč     Jistota: 150 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

1) Objekt bez čp/če - bydlení, na pozemku p.č. St. 75 (LV č. 60000)
Jedná se o přízemní, podsklepený, dřevěný (z části zděný) objekt bez využitého podkroví
pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do
nepravidelného tvaru.
Objekt pravděpodobně sloužil jako ubytovna se sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle
odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt
pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v
posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří,
provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem
zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

2) Objekt bez čp/če - obč. vyb, na pozemku p.č. St. 68/1 (LV č. 60000) a z části na
pozemku p.č. 1340/2 (LV č. 60000)
Jedná se o ocenění objektu, který je katastrem nemovitostí evidován jako objekt bez čp/če
- obč. vyb, na pozemku p.č. St. 68/1 (LV č. 60000). Pracovníkem znaleckého ústavu bylo při
místním šetření zjištěno, že objekt je z části situován i na pozemku p.č. 1340/2 - ostatní plocha
(LV č. 60000). Evidenční stav katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při
místním šetření.
Jedná se o přízemní, nepodsklepený, dřevěný objekt bez využitého podkroví pod sedlovou
střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt pravděpodobně sloužil jako kuchyň s jídelnou.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle
odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt
pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v
posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří,
provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem
zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
3) Objekt bez čp/če - obč. vyb, na pozemku p.č. St. 74 (LV č. 60000)
Jedná se o přízemní, nepodsklepený, dřevěný objekt bez využitého podkroví pod sedlovou
střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného
tvaru obdélníka.
Objekt pravděpodobně sloužil jako společenská budova.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle
odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt
pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v
posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří,
provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem
zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
4) Objekt bez čp/če - obč. vyb, na pozemku p.č. St. 71/1 (LV č. 60000)
Jedná se o přízemní, nepodsklepený, zděný objekt pod mírnou sedlovou střechou krytou
plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt pravděpodobně sloužil jako společenská budova.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle
odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt
pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v
posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří,
provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem
zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

 

5) Objekt bez čp/če - obč. vyb, na pozemku p.č. St. 72/1 (LV č. 60000) a p.č. St. 72/2 (LV č.
509)
Jedná se o přízemní, nepodsklepený, dřevěný objekt bez využitého podkroví pod sedlovou
střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt pravděpodobně sloužil jako společenská budova.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle
odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt
pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v
posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří,
provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem
zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
8) Objekt bez čp/če - obč. vyb, na pozemku p.č. St. 70/1 (LV č. 60000), p.č. St. 70/2 (LV č.
10001) a p.č. St. 70/3
Jedná se o přízemní, nepodsklepený, zděný objekt pod mírnou sedlovou střechou krytou
plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt pravděpodobně sloužil objekt pro prázdninovou výuku.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle
odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt
pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v
posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří,
provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem
zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.