EX 692/19 - 01.07.2020 v 13:00 hod.

Rod. dům a pozemky, k.ú. Zruč nad Sázavou, okr.: Kutná Hora

Nejnižší podání: 1 380 000 Kč     Jistota: 300 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

                                                                                         Usn. o odroč.

Předmětem jsou nemovitosti zapsané na LV č. 119 ( pozemek - parcela č. 1333- zastavěná plocha a nádvoří jejíž součástí je stavba: Zruč nad Sázavou, č.p. 430, bydlení a pozemek - parcela č. 1334 - zahrada) pro obec a katastrální území Zruč nad Sázavou, kraj Středočeský a příslušenství (vše na pozemcích č. 1333 a č. 1334 - venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí, oplocení, zástěna, plotová brána a branka, zpevněné plochy) a trvalé porosty.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie