EX 739/07 - 18.08.2020 v 09:00 hod.

1/3 Zem. stavby a pozemky, k.ú. Sovenice, okr.: Nymburk

Nejnižší podání: 174 000 Kč     Jistota: 50 000 Kč  Dražební vyhláška      Znalecký posudek    

Předmětem jsou podíly o velikosti 1/3 na nemovitostech zapsaných na LV č. 4 (stavební parcela č. 31/3-zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zemědělská stavba, stavební parcela č. 66/2-zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, stavební parcela č. 83-zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zemědělská stavba, pozemková parcela č. 717-orná půda a pozemková parcela č. 719-orná půda) pro obec Křinec, katastrální území Sovenice, kraj Středočeský a příslušenství, tj. venkovní úpravy (oplocení, zpevněné plochy) a trvalé porosty.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie