EX 769/08 - 28.08.2018 v 13:00 hod.

Rod. dům a pozemky, k.ú. Bělá nad Svitavou , okr.: Svitavy

Nejnižší podání: 58 400 Kč     Jistota: 20 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene "L" a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Bělá nad Svitavou, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1922 - ostatní plocha, kde nejsou evidována žádná vlastnická omezení. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vodovod, žumpu na vyvážení. Objekt může být napojen na plynové vedení. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu cca 100 let. V průběhu životnosti objekt zřejmě neprocházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měly výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Na obytnou část rod. domu, při její levé hranici navazuje přízemní, zděná hospodářská část (zbořenina). Za rod. domem, při pravé, horní hranici je situována přízemní, zděná, rozestavěná kůlna s mírnou pultovou střechou krytou taškou pálenou.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie