EX 808/16 - 28.08.2018 v 11:00 hod. - !!!Odročeno na 30.10.2018 od 11:00hod.!!!

Rod. dům,pozemek a příslušenství, k.ú. Libenice, okr.: Kolín

Nejnižší podání: 860 000 Kč     Jistota: 200 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                      Usnesení                   Opravné Usn.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Libenice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemcích ostatní plochy, které jsou ve vlastnictví obce Libenice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení.

 

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie