EX 951/20 - 13.04.2021 v 09:00 hod. 

Pozemek (orná půda), k.ú. Kravaře ve Slezsku, okr.: Opava

Nejnižší podání: 218 000 Kč     Jistota: 20 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o ocenění nemovité věci - pozemku p.č. 5889 - orná půda, v k.ú. Kravaře ve
Slezsku, obec Kravaře, okres Opava, který je situován v severozápadní, odlehlé části
katastrálního území v rovinném až v mírně sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné
pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Dle platného územního plánu obce Kravaře je pozemek vedený jako: „NZ - orná půda“.
Informace získány z internetových stránek obce Kravaře.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie