EXD 1/21 - 22.03.2021 v 08:00 hod. 

Stavba č.p.13 na pozemku st.p.č. 38/1, stavba bez čp./če. na pozemku st.p.č 38/2, stavba bez čp./če. na pozemku st.p.č. 38/3, pozemky st.p.č 38/1, 38/2, 38/3, p.č. 183/1 a 185/4 k.ú. Křivice. okr.: Rychnov nad Kněžnou

Nejnižší podání: 1 800 000 Kč     Jistota: 200 000 Kč  Dražební vyhláška   

Předmětem dražby je památkově chráněný objekt venkovského statku čp. 13 v Křivicích u Týniště nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou (https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-767598) přibližně z poloviny 19. století se započatou rekonstrukcí (provedeno základní statické zajištění objektu, zcela nový krov). Dále je předmětem dražby rovněž stavba bez čp./č.e. - jiná stavba (původně rozestavěný objekt nového menšího rodinného domu) a stavba bez čp./če. - jiná stavba - kůlna(garáž) ve špatném stavebně-technickém stavu určená spíše k demolici. Celková rozloha pozemků cca 1200 m2. Celek lze rozdělit na dvě části. Obě stavby (statek i novostavba rodinného domu) vyžadují dokončení rekonstrukce. K dispozici přípojka el. energie NN. K novostavbě existuje vlastní přípojka el. energie. Na hranici pozemku je k dispozici veřejný vodovod a plynovod s možností zřízení přípojky. V části obce Křivice není v současné době zřízena veřejná kanalizace. Možnost využití jako objekty bydlení, rekreace, možnost zřízení menšího penzionu.

-tato dražba je elektronická ne portálu: www.e-drazby.cz