EXD 2/20 - 03.11.2020 v 09:00 hod.

Rozestav. dřevostav. rod. domu a pozemek, k.ú. Holice v Čechách, okr.: Pardubice

Nejnižší podání: 1 650 000 Kč     Jistota: 200 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Rozestavěná stavba rodinného domu, obdélníkového půdorysu, nepodsklepeného, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím, s dispozicí 4 + 1.

Ke dni místního šetření je stavba založená na betonových základových pasech a betonové podkladní desce, řešená jako dřevostavba. Obvodovou nosnou konstrukci tvoří rámová konstrukce, vnitřní nosné prvky z dřevěných nosných sloupků, stropní konstrukce je řešena dřevěnou trámovou soustavou, střešní konstrukce domu je tvořena krovovou soustavou sedlového tvaru se skládanou betonovou krytinou. Osazeny jsou plastové výplně otvorů. Provedeny hrubé rozvody vody a odkanalizování, komín. Při hranici pozemku je umístěný elektropilíř, v severozápadním rohu pozemku je nově vybudovaná vrtaná studna do hl. 30 m, při jižní hranici je umístěna jímka splaškových vod, dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže se vsakem.

Navržené dispoziční řešení: v domě bude umístěný jeden byt s dispozicí 4 + 1

1. NP – zádveří 4,86 m2, koupelna 4,91 m2, tech. místnost 3,49 m2, kuchyně 12,20 m2, spíž 2,64 m2, jídelna 19,35 m2 m2, obývací pokoj 19,87 m2

2. NP – chodba 13,92 m2, ložnice 19,52 m2, komora 1,80 m2, koupelna 8,06 m2, ložnice 19,52 m2.

Celková podlahová plocha domu je 130,14 m2 .

Rozestavěnost objektu 50 %.

Pozemek

Parc. č. 5416, označená jako zahrada s výměrou 801 m2, parcela je zastavěná nedokončenou stavbou rodinného domu.

Přístup je z místní komunikace na parc. č. 5400 ve vlastnictví obce.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie