EXD 3/18 - 10.05.2021 v 08:00 hod. 

Rod. dům,pozemky a přísluš., k.ú. Černožice nad Labem, okr.: Hradec Králové

Nejnižší podání: 2 803 200 Kč     Jistota: 300 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na LV č. 132 ( stavební parcela č. 60/1 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 638 m2  , jejíž součástí je stavba: Černožice, č.p. 43, rodinný dům, pozemková parcela č. 600/7 - zahrada o výměře 1.437 m2 a pozemková parcela č. 605/1 - zahrada o výměře 372 m2 ) pro obec Černožice a katastrálním území Černožice nad Labem, kraj Královehradecký a příslušenství. Nemovitosti se nacházejí v okrajové části obce Černožice, po pravé straně silnice I/33 Náchod - Hradec Králové, před místním rybníkem. Obec Černožice je vzdálena od města Hradec Králové cca 15 km. Součástí stavební parcely č. 60/1 je dům čp. 43. Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba s pergolou u štítu objektu. Na pozemku se nachází studna s ruční pumpou a el. čerpadlem. Vedle bočního vstupu do domu se nachází dřevěná pergola. Na zahradě je dále altán. Pozemky jsou oploceny. Objekt čp. 43 byl postupně rekonstruován (cca od roku 1991 do současné doby). Přízemí i podkroví byly postupně rekonstruovány na kanceláře s bytem. V katastru nemovitostí je objekt veden jako rodinný dům. Dle prohlídky je dům užíván na bydlení a kanceláře. Nemovitost čp. 43 je napojena na veř. rozvod el. energie, vody a plynu. Kanalizace je dle PD do jímky. Předpokládá se, že objekt je napojen na veř. rozvod kanalizace, která je dle PD v uličce vedle domu. Objekt čp. 43 je přízemní s podkrovím. Dle PD jsou částečně zakresleny schody do sklepa. Přístup do sklepa nebyl při místním šetření nalezen. V přízemí se nachází chodba, hala se schodištěm, místnosti sloužící pro bydlení, sociální zařízení, prádelna a kanceláře. V přízemí je i druhé schodiště do podkroví. Dle PD je v objektu výtah. Některé prostory byly nepřístupné. V podkroví jsou hala, sociální zařízení, místnosti pro bydlení a kanceláře. V objektu je proveden rozvod klimatizace ( 4 jednotky osazeny na fasádě domu), v objektu je dále rozvod počítačové sítě. Vytápění plynovými kotly.

-více informací naleznete v přílohách .pdf
-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie