EXD 3/20 - 16.11.2020 v 10:00 hod.

Chalupa čp. 13 a vedlejší stavby, k.ú. Křivice, okr.: Rychnov nad Kněžnou

Nejnižší podání: 2 000 000 Kč     Jistota: 100 000 Kč  Dražební vyhláška   

předmětem dražby je památkově chráněný objekt venkovského statku čp. 13 v Křivicích u Týniště nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou (https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-767598) přibližně z poloviny 19. století se započatou rekonstrukcí (provedeno základní statické zajištění objektu, zcela nový krov). Dále je předmětem dražby rovněž stavba bez čp./č.e. - jiná stavba (původně rozestavěný objekt nového menšího rodinného domu) a stavba bez čp./če. - jiná stavba - kůlna(garáž) ve špatném stavebně-technickém stavu určená spíše k demolici. Celková rozloha pozemků cca 1200 m2. Celek lze rozdělit na dvě části. Obě stavby (statek i novostavba rodinného domu) vyžadují dokončení rekonstrukce. K dispozici přípojka el. energie NN. K novostavbě existuje vlastní přípojka el. energie. Na hranici pozemku je k dispozici veřejný vodovod a plynovod s možností zřízení přípojky. V části obce Křivice není v současné době zřízena veřejná kanalizace. Možnost využití jako objekty bydlení, rekreace, možnost zřízení menšího penzionu.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz