Vítejte na webových stránkách 

Exekutorského úřadu Pardubice

 

Nejnovější aktuality:

ROZHODNUTÍ   

O   OMEZENÍ PROVOZU
EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU PARDUBICE
PRO VEŘEJNOST

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor, Exekutorský úřad Pardubice nařizuje s platností od 16.3.2020 do odvolání v souladu s usneseními vlády České republiky č. 194 ze dne 12.3.2020, č. 199 z 12.3.2020, č. 211 z 14.3.2020  a č. 215 ze dne 15.3.2020 a doporučení prezidia Exekutorské komory ČR ze dne 12.3.2020:

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
Omezuje se úřední doba Exekutorského úřadu Pardubice pro styk s účastníky řízení a veřejností na dobu od 9,00 hodin do 11,00 hodin a od 13,30 hodin do 14,30 hodin v pondělí a středu.

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY PODATELNY
Provozní doba podatelny Exekutorského úřadu Pardubice se stanovuje na dobu od 9,00 hodin do 11,00 hodin a od 13,30 hodin do 14,30 hodin v pondělí až čtvrtek a v pátek od 9,00 hodin do 11,00 hodin.

OMEZENÍ PROVOZU POKLADNY
Provozní doba podatelny Exekutorského úřadu Pardubice se stanovuje na dobu od 9,00 hodin do 11,00 hodin a od 13,30 hodin do 14,30 hodin v pondělí až čtvrtek a v pátek od 9,00 hodin do 11,00 hodin

VSTUP DO PROSTOR EXEKUTORSKEHO ÚŘADU
Zakazuje se vstup třetích osob, včetně účastníků řízení, do prostor sídla Exekutorského úřadu Pardubice. Výjimku z tohoto zákazu tvoří účastníci řízení s předem telefonicky sjednanými schůzkami (tel. 498100980), účastníci nařízených dražeb, rozvrhových a jiných ústních jednání jmenovitě předvolaní a veřejnost, pokud má dle zákona právo účasti na jednáních.
Za tímto účelem si podepsaný soudní exekutor vyhrazuje právo podmínit umožnění fyzického vstupu do prostor úřadu pouze osobám vybaveným funkčními ochrannými pomůckami (respirátory tř. FFP3).
Tímto rozhodnutím není dotčeno právo účastníků exekučního řízení na zachování ústavou garantovaného práva na spravedlivý proces.

PODATELNA
Přebírání listovních zásilek a podání se realizuje výhradně mimo prostory Exekutorského úřadu na základě žádosti doručitele podání, který za tímto účelem zazvoní na zvonek u vstupních dveří.

OMEZENÍ HOTOVOSTNÍCH PLATEB
Podepsaný soudní exekutor žádá účastníky řízení a třetí osoby, aby veškerá plnění a platby jež mají v úmyslu realizovat vůči Exekutorskému úřadu v Pardubících soudního exekutora Mgr, Tomáše Voborníka podle možností směřovali bezhotovostním platebním stykem na bankovní účet č.ú. 215517517/0600 vedený u MONETA Money Bank a.s.  Variabilním symbolem platby je spisová značka příslušné exekuční věci. V případě potřeby Vám variabilní symbol platby sdělíme na tel. 498100980, e-mailem, smskou nebo datovou schránkou.

 

ÚŘEDNÍ HODINY:

 

Pondělí:

8-11 a 13-15

Úterý:

8-11 hodin

Středa:

8-11 hodin

Čtvrtek:

8-11 hodin

Pátek:

---

Polední přestávka:

Po-Čt: 11:00 – 13:00 hodin

Podatelna:

Po-Čt: 08:00 – 15:00 hodin

Pá:      08:00 – 11:00 hodin

Pokladna:

Po-Čt: 08:00 – 15:00 hodin

Pá:      08:00 – 11:00 hodin

Nahlížení do spisu a doba pro styk s veřejností: 

Dle úředních hodin, mimo úřední hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

GPS souřadnice:

50.0001269N
15.9513575E!