ODKAZY

Legislativa:

Zákon číslo:

 

120/2001 Sb.

 O soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

330/2001 Sb.

 O odměně a náhradách soudního exekutora.

99/1963 Sb.

 Občanský soudní řád.

37/1992 Sb.

 Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.

418/2001 Sb.

 Vyhláška a postupech při výkonu exekuční a další činnosti.

119/2001 Sb.

 Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

Různé: